Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Nagroda „Czarny Diament”

Nagroda „Czarny Diament” została ustanowiona przez Zarząd Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w 1999 roku. Jest formą pokazania i uhonorowania firm za wybitne osiągnięcia w działalności gospodarczej, a także wyróżnienia osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Śląska. Nagroda „Czarny Diament” na trwale wpisała się w polską rzeczywistość. Kolejne edycje poszerzają ich zasięg w kierunku zjednoczonej Europy. Historyczne przemiany w sferze politycznej i gospodarczej wymagają nadania nowej rangi przedsiębiorcom, kadrom zarządzającym, politykom, dyplomatom, ludziom nauki i kultury.

Wnioski o przyznanie Nagrody rozpatruje Kapituła składająca się z Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Rektorów Uczelni Śląskich i uznanych autorytetów życia gospodarczego i publicznego, mediów oraz przedstawicieli Laureatów Nagrody „Czarny Diament”.

Nagrodzone firmy, instytucje i osoby budują nowy wizerunek gospodarczy Śląska jako regionu prężnego gospodarczo, z dużym potencjałem ludzkim, gdzie dba się o zrównoważony rozwój.

„Czarny Diament 2022” — XXII edycja

„Czarny Diament 2019” — XXI edycja

„Czarny Diament 2018” — XX edycja

„Czarny Diament 2017” — XIX edycja

„Czarny Diament 2016” — XVIII edycja

„Czarny Diament 2015” — XVII edycja

„Czarny Diament 2014” — XVI edycja

„Czarny Diament 2011” — XIII edycja

„Czarny Diament 2006” — VIII edycja