Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Czarne Diamenty wręczone

na schodach Teatru Ziemi Rybnickiej rozwinięty został długi czerwony dywan. To znak, że do Rybnika przybyli znakomici goście. Przedstawiciele najlepszych śląskich firm i instytucji oraz postaci zasłużone dla naszej ziemi po raz kolejny otrzymają swoistego Oscara — prestiżową nagrodę Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Tegoroczną wielką galę wręczania Czarnych Diamentów uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Czarny Diament — statuetka ustanowiona przez Izbę Przemysłowo­‑Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego wykonana jest z brązu i waży dziesięć kilogramów. Czarne Diamenty symbolizują to, co w naszym regionie najcenniejsze, czyli pracujących ludzi oraz węgiel — bogactwo naszej ziemi. Jedne z najbardziej prestiżowych nagród na Śląsku zostały przyznane już po raz ósmy. Honorowy patronat nad uroczystością objął Minister Gospodarki.

W tym roku kapituła złożona z przedstawicieli samorządów, biznesmenów oraz ludzi mediów, spośród 39 kandydatów wybrała 11 firm, jedną instytucję oraz przyznała jedną nagrodę specjalną. W pracach kapituły uczestniczyły osoby dobrze znające działalność przedsiębiorstw naszego regionu.

Laureaci

27 członków kapituły uznało, że Czarny Diament powinien trafić do następujących firm:

 1. Główny Instytut Górnictwa,
 2. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia”,
 3. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „JAS­‑MOS”,
 4. Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A.,
 5. Kompania Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Marcel”,
 6. Kompania Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit”,
 7. Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A.,
 8. Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej PREFROW Sp.o.o.,
 9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POMEX” Sp.o.o.,
 10. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp.o.o.,
 11. Zakłady Mięsne „HAGA PLUS” Sp.o.o.

Nagrodę Czarnego Diamentu dla instytucji szczególnie zasłużonych dla regionu otrzymała Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.

Kapituła przyznała jedną Nagrodę Specjalną Czarnego Diamentu Panu Franciszkowi Sanockiemu.

Uroczystość dofinansowano ze środków Województwa Śląskiego.

Galeria

Tegoroczni Laureaci nagrody „Czarny Diament”

Leszek Rojek