Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Czarny Diament 2017 — XIX edycja

Szanowni Państwo

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa firmę do wzięcia udziału w XIX edycji Konkursu „CZARNY DIAMENT” ®.

Uroczystości wręczenia nagród „CZARNY DIAMENT” 2017 odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r. o godzinie w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku.

Nagroda „CZARNY DIAMENT” została ustanowiona przez Zarząd Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w 1999 roku. Jest formą pokazania i uhonorowania firm za wybitne osiągnięcia w działalności gospodarczej, a także wyróżnienia osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Śląska. Nagroda „CZARNY DIAMENT” na trwale wpisała się w polską rzeczywistość. Kolejne edycje poszerzają ich zasięg w kierunku zjednoczonej Europy. Historyczne przemiany w sferze politycznej i gospodarczej wymagają nadania nowej rangi przedsiębiorcom, kadrom zarządzającym, politykom, dyplomatom, ludziom nauki i kultury.

Wnioski o przyznanie Nagrody rozpatruje Kapituła składająca się z Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Rektorów Uczelni Śląskich i uznanych autorytetów życia gospodarczego i publicznego, mediów oraz przedstawicieli Laureatów Nagrody „CZARNY DIAMENT”.

Nagrodzone firmy, instytucje i osoby budują nowy wizerunek gospodarczy Śląska jako regionu prężnego gospodarczo, z dużym potencjałem ludzkim, gdzie dba się o zrównoważony rozwój.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Dokumenty na edycję w roku 2017