Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

O Izbie

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego jest samorządową organizacją podmiotów gospodarczych zrzeszającą zarówno firmy kilkuosobowe jak i duże zakłady przemysłowe różnych branż. Terenem działania Izby jest obszar województwa śląskiego. Izba reprezentuje swoich członków na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Izba powstała z inicjatywy przedsiębiorców z regionu i działa w oparciu o Statut zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego powstała w celu:

 • reprezentowania interesów firm członkowskich wobec władz lokalnych i centralnych,
 • pomocy w rozwiązywaniu problemów.

Współpraca

Izba współpracuje z Izbami Gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi. Jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Podpisała porozumienia o współpracy z Izbami Gospodarczymi Chorwacji i Francji. Wspiera i organizuje współpracę gospodarczą i handlową w kraju i za granicą. Współpracuje z Urzędami Miast i Gmin oraz z samorządami gospodarczymi Regionu Rybnickiego, organizuje imprezy cykliczne służące integracji, promocji i prezentacji swoich członków, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych w Rybnickim Okręgu Przemysłowym.

Zadania i cele Izby

 1. Reprezentowanie interesów firm członkowskich w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego.
 2. Tworzenie warunków współpracy gospodarczej i handlowej swoich członków z podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą.
 3. Promocja firm członkowskich.
 4. Wszechstronny rozwój kształcenia zawodowego, z powołaniem własnych szkół włącznie.
 5. Pomoc członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, technicznych, prawnych i organizacyjnych.
 6. Wspieranie i tworzenie inicjatyw gospodarczych zmierzających do poprawy ochrony środowiska naturalnego.
 7. Pomoc w rozstrzyganiu sporów majątkowych między podmiotami gospodarczymi poprzez Sąd Koleżeński.
 8. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej.
 9. Delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo­‑opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej.

Dowiedz się więcej