Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Aktualności

Archiwum aktualności

O Izbie

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego jest samorządową organizacją podmiotów gospodarczych zrzeszającą zarówno firmy kilkuosobowe jak i duże zakłady przemysłowe różnych branż. Terenem działania Izby jest obszar Województwa Śląskiego. Izba reprezentuje swoich członków na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Izba powstała z inicjatywy przedsiębiorców z regionu i działa w oparciu o Statut zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Więcej informacji

Zaprzyjaźnione instytucje