Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Oferta

Legalizacja dokumentów

Oferujemy dokonywanie czynności legalizacyjnych w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej. Usługa legalizacyjna obejmuje różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.

Więcej informacji

Podpis elektroniczny

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego jest partnerem handlowym Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzony przez Izbę Punkt Rejestracji CUZ Sigillum ma status kwalifikowanego Centrum Certyfikacji i świadczy usługi certyfikujące związane z bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Więcej informacji

Śniadania Biznesowe

Organizowane przez Izbę „Śniadania Biznesowe” mają na celu wymianę doświadczeń i informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Więcej informacji

Nagroda „Czarny Diament”

Laureaci nagrody „Czarny Diament 2015”

Nagroda „Czarny Diament” jest formą pokazania i uhonorowania firm za wybitne osiągnięcia w działalności gospodarczej, a także wyróżnienia osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Śląska.

Więcej informacji

Nagroda „Narcyz”

Laureatki nagrody „Narcyz 2017”

Nagroda „Narcyz” jest wyrazem uznania dla Pań wyróżniających się w działalności zawodowej, jak i społecznej.

Więcej informacji