Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Czarny Diament 2016 — XVIII edycja

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego zaprasza Państwa do udziału w XVIII edycji konkursu Czarny Diament® 2016.

Szanowni Państwo

Nieprzerwanie od 18 lat Izba prowadzi konkurs „Czarny Diament” dla przedsiębiorców, instytucji i osób fizycznych.

Nagroda „Czarny Diament” została ustanowiona przez Zarząd Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w 1999 roku. Jest formą pokazania i uhonorowania firm za wybitne osiągnięcia w działalności gospodarczej, a także wyróżnienia osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Śląska. Nagroda „Czarny Diament” na trwale wpisała się w polską rzeczywistość. Kolejne edycje poszerzają ich zasięg w kierunku zjednoczonej Europy. Historyczne przemiany w sferze politycznej i gospodarczej wymagają nadania nowej rangi przedsiębiorcom, kadrom zarządzającym, politykom, dyplomatom, ludziom nauki i kultury.

Wnioski o przyznanie Nagrody rozpatruje Kapituła składająca się z Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Rektorów Uczelni Śląskich i uznanych autorytetów życia gospodarczego i publicznego, mediów oraz przedstawicieli Laureatów Nagrody „Czarny Diament”.

Laureatami nagrody w ubiegłych latach byli m.in.: Jerzy Buzek — Premier RP w latach 1997–2001, Poseł do Parlamentu Europejskiego; Janusz Steinhoff — Wicepremier i Minister Gospodarki w rządzie Jerzego Buzka; Henryk Mikołaj Górecki — wybitny kompozytor o międzynarodowej sławie; Šime Vidulin — Wiceprezes Chorwackiej Izby Gospodarczej; Elżbieta Bieńkowska — ówczesna Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz wiele doskonale prosperujących firm.

Uroczystość wręczenia nagród „Czarny Diament” odbędzie się w  w Rybniku w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

Nagrodzone firmy, instytucje i osoby budują nowy wizerunek gospodarczy Śląska jako regionu prężnego gospodarczo, z dużym potencjałem ludzkim, gdzie dba się o zrównoważony rozwój.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Dokumenty na edycję w roku 2016: