Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Posiedzenie Kapituły Nagrody „Czarny Diament 2018”

sali konferencyjnej Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody „Czarny Diament”, na którym wyłoniono laureatów nagrody „Czarny Diament 2018”.

Nagroda jest przyznawana od 1999 roku przez Izbę Przemysłowo­‑Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego najlepszym przedsiębiorstwom i instytucjom oraz wybitnym osobistościom, najbardziej zasłużonym dla regionu.

Uroczyste wręczenie Nagród „Czarny Diament” odbędzie się w dniu Teatrze Ziemi RybnickiejRybniku.

Laureaci Nagrody Specjalnej „Czarny Diament 2018”

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach z okazji Inauguracji 70. Roku Akademickiego
 • Grzegorz Tobiszowski — Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Pełnomocnik Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego
 • Jasna Jaklin Majetić — Prezes Izby Gospodarczej w Puli
 • dr hab. Aleksandra Kuzior, Profesor Politechniki Śląskiej

Laureaci Nagrody „Czarny Diament 2018”

 • Ciepłownia Rydułtowy Sp.o.o.
 • Hotel Spa Laskowo Katarzyna Lasek­‑Pokorska
 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 • RuckZuck.biz Sp.o.o.
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
 • Tech‑Pol Sp.o.o.
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Galeria

IPHROP / Grażyna Rycman