Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Czarny Diament 2018 — XX edycja

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa firmę do wzięcia udziału w jubileuszowej XX edycji Konkursu „Czarny Diament” ®.

Uroczystości wręczenia nagród „Czarny Diament” 2018 odbędą się w dniu w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku.

Nagroda „Czarny Diament” została ustanowiona przez Zarząd Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w 1999 roku. Jest formą uhonorowania firm za wybitne osiągnięcia w działalności gospodarczej, a także wyróżnienia osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Śląska. Nagroda „Czarny Diament” na trwałe wpisała się w polską rzeczywistość. Kolejne edycje poszerzają ich zasięg w kierunku zjednoczonej Europy. Historyczne przemiany w sferze politycznej i gospodarczej wymagają nadania nowej rangi przedsiębiorcom, kadrom zarządzającym, politykom, dyplomatom, ludziom nauki i kultury.

Wnioski o przyznanie Nagrody rozpatruje Kapituła składająca się z Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Rektorów Uczelni Śląskich i uznanych autorytetów życia gospodarczego i publicznego, mediów oraz przedstawicieli Laureatów Nagrody „Czarny Diament”.

Nagrodzone firmy, instytucje i osoby budujące nowy wizerunek gospodarczy Śląska jako regionu prężnego gospodarczo, z dużym potencjałem ludzkim, gdzie dba się o zrównoważony rozwój.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Dokumenty na edycję w roku 2018

 • Formularz opisu dokonań firmy DOC
 • Regulamin przyznawania nagrody „Czarnego Diamentu” DOC
 • Wniosek o przyznanie nagrody „Czarny Diament” 2018 DOC

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z  (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Rybniku 44‑200, Rynek 12, tel.: 32 42 211 68, e‑mail: biuro@izbaph.rybnik.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, adres e‑mail są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług przez Izbę na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w szczególności Ustawy o izbach gospodarczych. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązywanie lub utrzymanie z Panią/Panem relacji biznesowych oraz marketingowych, rozesłanie zaproszeń w celu wzięcia udziału w uroczystościach w tym uroczystości „Czarny Diament”.
 3. Dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres, e‑mail, telefon, pozyskaliśmy w dwojaki sposób: od osoby, której dane dotyczą lub ze źródeł publicznie dostępnych (strony internetowe).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celów przesyłania informacji handlowych (w tym zaproszeń) oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Jeśli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.