Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Czarny Diament 2018 — XX edycja

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa firmę do wzięcia udziału w jubileuszowej XX edycji Konkursu „Czarny Diament” ®.

Uroczystości wręczenia nagród „Czarny Diament” 2018 odbędą się w dniu w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku.

Nagroda „Czarny Diament” została ustanowiona przez Zarząd Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w 1999 roku. Jest formą uhonorowania firm za wybitne osiągnięcia w działalności gospodarczej, a także wyróżnienia osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Śląska. Nagroda „Czarny Diament” na trwałe wpisała się w polską rzeczywistość. Kolejne edycje poszerzają ich zasięg w kierunku zjednoczonej Europy. Historyczne przemiany w sferze politycznej i gospodarczej wymagają nadania nowej rangi przedsiębiorcom, kadrom zarządzającym, politykom, dyplomatom, ludziom nauki i kultury.

Wnioski o przyznanie Nagrody rozpatruje Kapituła składająca się z Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Rektorów Uczelni Śląskich i uznanych autorytetów życia gospodarczego i publicznego, mediów oraz przedstawicieli Laureatów Nagrody „Czarny Diament”.

Nagrodzone firmy, instytucje i osoby budujące nowy wizerunek gospodarczy Śląska jako regionu prężnego gospodarczo, z dużym potencjałem ludzkim, gdzie dba się o zrównoważony rozwój.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Dokumenty na edycję w roku 2018

  • Formularz opisu dokonań firmy DOC
  • Regulamin przyznawania nagrody „Czarnego Diamentu” DOC
  • Wniosek o przyznanie nagrody „Czarny Diament” 2018 DOC