Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Kontakt

Rynek 12
44‐200 Rybnik

Telefon:+48 32 42 37 566
Fax:+48 32 42 21 168
E‐mail:biuro@izbaph.rybnik.pl