Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

„Czarne Diamenty 2011” rozdane

w Teatrze Ziemi Rybnickiej światła reflektorów zostały skierowane na przedstawicieli najlepszych firm na Śląsku. Podczas tegorocznej gali „Czarnych Diamentów” Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego nagrodziła dziewięć przedsiębiorstw i jedną instytucję. Laureatami Nagrody Specjalnej „Czarny Diament 2011” zostali Ivan Del Vechio, Ambasador Republiki Chorwacji w Rzeczypospolitej Polskiej, Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego, oraz Adam Zdziebło, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Prócz gości z Polski, udział w uroczystości wzięła delegacja z Chorwacji. W tym roku prestiżowe statuetki przyznano już po raz trzynasty.

Jest to jedna z najbardziej prestiżowych nagród na Śląsku. Przyznawana jest co roku przedsiębiorstwom, które prowadząc działalność gospodarczą przywiązują dużą wagę do wysokiej jakości swoich wyrobów i usług, tworzą nowe miejsca pracy, starają się spełniać wysokie standardy w zakresie ochrony środowiska, angażują się w działalność charytatywną i popierają rozwój nauki i sportu, inwestują w rozwój swojej firmy, a co za tym idzie w rozwój regionu oraz aktywnie współpracują z samorządem gospodarczym i terytorialnym.

Nagroda przyznawana jest również instytucjom i osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu i naszego kraju.

W tym roku Kapituła na swoim posiedzeniu w dniu przyznała nagrodę „Czarnego Diamentu” dziewięciu firmom:

 • Advicom Sp.o.o. — Jastrzębie­‑Zdrój,
 • EKO­‑MAR Sp.o.o. — Jastrzębie­‑Zdrój,
 • ELTRANS Sp.o.o. — Chorzów,
 • Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” — Łaziska Górne,
 • Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Knurów­‑Szczygłowice” — Knurów,
 • Przedsiębiorstwo Handlowo­‑Usługowe „COMPLEX” Lech Wietrzyk — Żory,
 • Przedsiębiorstwo Projektowo­‑Wdrożeniowe KOLTECH Sp.o.o. — Racibórz,
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.o.o. — Rybnik,
 • Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. — Katowice

oraz jednej instytucji:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Laureatami Nagrody Specjalnej zostali:

 • Ivan Del Vechio — Ambasador Republiki Chorwacji w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Elżbieta Bieńkowska — Minister Rozwoju Regionalnego,
 • Adam Zdziebło — Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Współgospodarzem uroczystości było Miasto Rybnik. Uroczystość uświetnił występ Akademickiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Profesora Michała Klauzy „Muzyczne Przeboje”.


Uroczystość dofinansowano ze środków Województwa Śląskiego.

Śląskie. Pozytywna energia

Galeria

Laureaci Nagrody „Czarny Diament 2011”