Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Podpis elektroniczny

Czym jest podpis elektroniczny?

Podpis taki jest przyporządkowany jednej konkretnej osobie i zadaniem jego jest zastąpienie, w komunikacji elektronicznej, podpisu odręcznego. Zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym, podpis odręczny i bezpieczny podpis elektroniczny są sobie równoważne pod względem mocy prawnej.

Punkt Rejestracji CUZ Sigillum w Rybniku

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego jest partnerem handlowym Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Prowadzony przez Izbę Punkt Rejestracji CUZ Sigillum ma status kwalifikowanego Centrum Certyfikacji i świadczy usługi certyfikujące związane z bezpiecznym podpisem elektronicznym.

W Punkcie Rejestracji CUZ Sigillum w Rybniku przy ul. Rynek 12, klient ma możliwość załatwienia wszelkich formalności związanych z uzyskaniem certyfikatu umożliwiającego posługiwanie się kwalifikowanym lub komercyjnym podpisem elektronicznym.

Rodzaje i możliwości certyfikatów wystawianych przez nasz Punkt Rejestracji

Obecne zastosowanie certyfikatów kwalifikowanych to:

 • podpisywanie elektronicznych deklaracji płatników składek ZUS
 • podpisywanie i składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego
 • podpisywanie i wysyłanie raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
 • prowadzenie korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
 • podpisywanie i wysyłanie deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych
 • podpisywanie faktur elektronicznych
 • wymiana informacji z urzędami administracji publicznej
 • podpisywanie dokumentacji medycznej w celu archiwizacji
 • podpisywanie umów i dokumentów w codziennej działalności gospodarczej

Komercyjny podpis elektroniczny służy do szyfrowania i podpisywania poczty elektronicznej.

Zastosowanie certyfikatu komercyjnego (podpisu elektronicznego niekwalifikowanego) obejmuje m.in.:

 • szyfrowanie poczty elektronicznej
 • szyfrowanie plików
 • podpisywanie danych, w tym poczty elektronicznej (jednak z mniejszą mocą prawną niż w przypadku certyfikatu kwalifikowanego)

Szyfrując dokumenty elektroniczne załączone do poczty elektronicznej, w tym również dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym, mamy pewność, że nikt poza adresatem przesyłki nie będzie mógł ich rozszyfrować i przeczytać.

Więcej informacji