Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Podpis elektroniczny

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych udostępnia instrukcję rejestracji konta i złożenia zamówienia w CUZ Sigillum.

Pobierz instrukcję

Czym jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej.

Dane opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom podpisanym własnoręcznie.

Podpis elektroniczny można stosować w wielu obszarach: biznesie, administracji czy medycynie. Wpływa to na usprawnienie pracy firm oraz urzędów, optymalizując koszty ich funkcjonowania.

Punkt Rejestracji CUZ Sigillum w Rybniku

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego jest partnerem handlowym Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Prowadzony przez Izbę Punkt Rejestracji CUZ Sigillum ma status kwalifikowanego Centrum Certyfikacji i świadczy usługi certyfikujące związane z bezpiecznym podpisem elektronicznym.

W Punkcie Rejestracji CUZ Sigillum w Rybniku przy ul. Rynek 12, klient ma możliwość załatwienia wszelkich formalności związanych z uzyskaniem certyfikatu umożliwiającego posługiwanie się kwalifikowanym lub komercyjnym podpisem elektronicznym.

Rodzaje i możliwości certyfikatów wystawianych przez nasz Punkt Rejestracji

Certyfikat kwalifikowany

 • Podpisywanie i składanie deklaracji w systemie Płatnik,
 • uwierzytelnianie na stronie profilu Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),
 • składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną do Urzędów Skarbowych,
 • podpisywanie i składanie sprawozdań finansowych do KRS,
 • przekazywanie organom podatkowym danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK),
 • rejestracja i identyfikacja wykonawców biorących udział podczas aukcji lub przetargów,
 • zawieranie (podpisywanie certyfikatem kwalifikowanym) umów oraz udział w aukcjach na elektronicznych platformach przetargowych,
 • potwierdzanie tożsamości w kontaktach z urzędami oraz do komunikacji pomiędzy pracownikami innych jednostek w administracji publicznej,
 • przesyłanie do GIIF podpisanych certyfikatem kwalifikowanym informacji o transakcjach finansowych,
 • zgłaszanie do rejestracji zbiorów danych osobowych i dokonywanie ich aktualizacji w UODO,
 • przesyłanie Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia (w skrócie JEDZ),
 • podpisywanie i pobieranie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców.

Certyfikat niekwalifikowany

 • Szyfrowanie plików i dokumentów,
 • podpisywanie korespondencji w poczcie elektronicznej,
 • szyfrowanie korespondencji w poczcie elektronicznej,
 • logowanie do systemu,
 • podpisywanie dokumentów nie wymagających mocy prawnej równoważnej podpisowi odręcznemu.

Więcej informacji