Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Podpis elektroniczny

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego jest partnerem handlowym Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Prowadzony przez Izbę Punkt Rejestracji CUZ Sigillum ma status kwalifikowanego Centrum Certyfikacji i świadczy usługi certyfikujące związane z bezpiecznym podpisem elektronicznym.

W Punkcie Rejestracji CUZ Sigillum w Rybniku przy ul. Rynek 12, klient ma możliwość załatwienia wszelkich formalności związanych z uzyskaniem certyfikatu umożliwiającego posługiwanie się kwalifikowanym lub komercyjnym podpisem elektronicznym.

Więcej informacji