Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Nagroda „Narcyz”

Nagroda „Narcyz” została ustanowiona przez Zarząd Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w 2002 roku i jest wyrazem uznania dla Pań wyróżniających się w działalności zawodowej, jak i społecznej.

Nagrodę stanowi statuetka narcyza oraz dyplom podpisany przez Prezesa Zarządu Izby. Nagrodę przyznaje Kapituła powoływana przez Zarząd Izby, w której skład wchodzą prezydenci ościennych miast, przedstawiciele mediów oraz przedstawicielki laureatek nagrody.

Kandydatki do nagrody mogą być zgłaszane przez:

  • Prezydentów i Burmistrzów Miast i Gmin Regionu,
  • Zarząd Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego,
  • Członków Kapituły.

Wręczenie nagród „Narcyz” odbywa się uroczyście każdego roku w ościennych miastach Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.