Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Historia Izby

Historia Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego sięga ubiegłego wieku.

Odrodzenie samorządu gospodarczego nastąpiło w Polsce dopiero w 1989 r. — kiedy to w naszym kraju nastąpiła transformacja ustrojowa. Na początku lat 90. nasza gospodarka wolnorynkowa dopiero rozpościerała skrzydła.

I właśnie wtedy Izba w Rybniku powstała z inicjatywy 50 ambitnych przedsiębiorców ze Śląska w dniu 10 kwietnia 1990 roku Izba została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach. Ówczesna Izba swoją siedzibę miała w budynku przy ul. Wiejskiej 7 w Rybniku.

Walne zgromadzenie Członków Izby — 2001.

Pomysłodawcą powołania Rybnickiej Izby był ŚP. Norbert Kwaśniok — pierwszy Prezes Izby.

Jego wieloletnim następcą jest Andrzej Żylak — który funkcję Prezesa Zarządu Izby sprawuje od 1993 roku.

Początki były skromne. W 1990 r. Izba zajmowała zaledwie jeden pokoik na ul. Wiejskiej 7 w Rybniku. Potem pomieszczenia biurowe Izby przeniesione zostały do kamienicy na Rynku pod nr 12. Kamienica ta przeszła gruntowny remont sfinansowany ze środków rybnickich przedsiębiorców i stanowi obecnie między innymi aktualną siedzibę Izby. Izba zajmuje pierwsze piętro w kamienicy Rynek 12.

Wejście do siedziby Izby.

10­‑lecie Izby.

10­‑lecie Izby.

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. Nr 35, poz. 195 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 ze zm.) oraz własnego Statutu Izby.

Dziś, po 30 latach Izba stanowi bez wątpienia trwały element życia gospodarczego regionu. Jest liczącym się partnerem dla przedsiębiorców oraz lokalnych i wojewódzkich władz samorządowych.

Walne zebranie — 2013.

Misją Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego jest ciągłe i partnerskie wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, a szczególności sektora MŚP.

Dynamiczny rozwój Izby na przestrzeni 30 lat istnienia dał Izbie pozycję jednej z najprężniejszych organizacji samorządu gospodarczego w Rybnickim Okręgu Przemysłowym.

Wśród wielu inicjatyw, które organizowała Izba przez 30 lat na wyróżnienie zasługuje Giełda Budownictwa i Wyposażenia DOM, Konkurs „Czarny Diament”, Spotkania Noworoczne i Nagroda dla Pań „Narcyz”.

Izba integruje firmy i pomaga nawiązywać owocne kontakty, oferuje wysoką jakość usług oraz pomaga na co dzień Członkom Izby.

15­‑lecie Izby.

Barbórka 2003.

Barbórka 2003.

Wodzisławskie Spotkanie Przedsiębiorców — 2001.

Izba na stałe współpracuje z Izbami Gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi. Jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Podpisała porozumienia o współpracy z Izbami Gospodarczymi Chorwacji i Francji.

Wizyta delegacji z Dorsten — 2003.

Wizyta delegacji z Chorwacji — 2018.

Izba wspiera i organizuje współpracę gospodarczą i handlową w kraju i za granicą.

Współpracuje z Urzędami Miast i Gmin oraz z samorządami gospodarczymi Regionu Rybnickiego, organizuje imprezy cykliczne służące integracji, promocji i prezentacji swoich członków, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych w Rybnickim Okręgu Przemysłowym.

Szkolenie: „Zmiany w ustawach podatkowych” — 2007.

Spotkanie przy Kawie — 2014.

Giełda DOM

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego przy udziale Urzędu Miasta Rybnika organizowała Giełdy Budownictwa i Wyposażenia DOM w Rybniku w Zespole Szkół Ekonomiczno­‑Usługowych.

Odbyło się około 20 edycji Giełdy DOM.

Zakres tematyczny Giełdy obejmował materiały technologie i usługi budowlane, technikę grzewczą i sanitarną, wyposażenie oraz wystrój wnętrz i otoczenia budynków.

Giełda adresowana była do inwestorów i mieszkańców Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, stwarzała również okazję do nawiązania kontaktów między wystawcami.

W trakcie trwania Giełdy były liczne imprezy towarzyszące jak Forum Gospodarcze, konkursy dla wystawców, bankiet oraz nagrody dla odwiedzających.

Giełda DOM była największą imprezą gospodarczą w Południowo­‑Zachodniej części Województwa Śląskiego. Rangę i rozgłos zyskała również dzięki Dziennikowi Zachodniemu, który patronował tej imprezie niemalże od początku jej powstania.

Giełda DOM 1999.

Giełda DOM 1999.

Giełda DOM 1999.

Giełda DOM 2004.

Nagrody „Czarny Diament” i „Narcyz”

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego jest organizatorem między innymi Konkursu „Czarny Diament”.

Nagroda „Czarny Diament” została ustanowiona przez Zarząd Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w 1999 roku.

Jest formą pokazania i uhonorowania firm za wybitne osiągnięcia w działalności gospodarczej, a także wyróżnienia osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Śląska. Nagroda „Czarny Diament” na trwale wpisała się w polską rzeczywistość. Kolejne edycje poszerzają ich zasięg w kierunku zjednoczonej Europy. Historyczne przemiany w sferze politycznej i gospodarczej wymagają nadania nowej rangi przedsiębiorcom, kadrom zarządzającym, politykom, dyplomatom, ludziom nauki i kultury.

Wnioski o przyznanie Nagrody rozpatruje Kapituła składająca się z Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Rektorów Uczelni Śląskich i uznanych autorytetów życia gospodarczego i publicznego, mediów oraz przedstawicieli Laureatów Nagrody „Czarny Diament”.

Czarny Diament 2000.

Czarny Diament 2001.

Czarny Diament 2001.

Czarny Diament 2001.

Czarny Diament 2004.

Czarny Diament 2005.

Czarny Diament 2013.

Czarny Diament 2015.

Czarny Diament 2016.

Czarny Diament 2019.

Nagroda „Narcyz” została ustanowiona przez Zarząd Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w 2002 roku i jest jedyną tego typu nagrodą w Polsce, gdzie samorząd gospodarczy i terytorialny honoruje wybitne Panie — indywidualności, które poświęcają swój czas nie tylko dla pracy zawodowej, ale również działają społecznie.

Wśród laureatek są zarówno kobiety spełniające się w pracy w samorządzie lokalnym, polityce, kulturze jak i biznesie. To przedstawicielki różnorodnych profesji, odnoszące ponadprzeciętne sukcesy i spełniające się w bardzo odmiennych dziedzinach. Nagroda ta stała się już jedną z najważniejszych nagród Śląska.

Dzięki tej nagrodzie udowadniamy, że Śląsk to nie tylko szarość związana z monokulturą górniczą i hutniczą, ale również kultura i bogate zwyczaje, o które zabiegają laureatki.

Narcyz 2003.

Narcyz 2003.

Narcyz 2005.

Narcyz 2009.

Kapituła Nagrody „Narcyz” 2017.

Narcyz 2017.

Spotkanie Noworoczne

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego co roku w przepięknej scenerii rybnickiego Ratusza organizuje Spotkania Noworoczne, które służą integracji środowiska gospodarczego i są okazją do wymiany poglądów i doświadczeń w gronie przyjaciół.

Wśród uczestników spotkania są przedsiębiorcy z Rybnickiego Okręgu Przemysłowego — Członkowie Izby, senatorowie i posłowie RP, przedstawiciele górnictwa, świata nauki i kultury, władz wojewódzkich i samorządowych.

Spotkania są współorganizowane przez Prezydenta Miasta Rybnika, Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku oraz Izbę Przemysłowo­‑Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

W atmosferze historii i świątecznego nastroju wręczane są medale firmom członkowskim, które świętowały swoje jubileusze oraz laury Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku.

Spotkanie Noworoczne 1998.

Spotkanie Noworoczne 1998.

Spotkanie Noworoczne 2004.

Spotkanie Noworoczne 2006.

Aktualnie Izba realizuje nowoczesną usługę jaką jest podpis elektroniczny.

Punkt Rejestracji CUZ Sigillum w Rybniku — Katarzyna Gilner, Inspektor ds. Rejestracji.