Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Polityka prywatności

W Polityce prywatności zbieramy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w Izbie Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Wyjaśniamy, w jakich celach to robimy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Dokument składa się z dwóch części.

 1. W pierwszej części wyjaśniamy podstawowe pojęcia, jakimi się posługujemy, informujemy, jakie prawa Ci przysługują i jak możesz się z nami skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną swoich danych.
 2. W drugiej części szczegółowo opisujemy sytuacje, w których możemy przetwarzać twoje dane osobowe.

Dokument został przygotowany na podstawie Polityki prywatności Fundacji Panoptykon, udostępnionej na licencji CC BY­‑SA. Niniejszy dokument udostępniamy na tej samej licencji.

Część 1. Ogólne informacje

§ 1. Administrator danych

 1. Administratorem twoich danych osobowych jest Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Rybniku przy ul. Rynek 12 (44‑200 Rybnik). W dalszej części Polityki prywatności określamy się jako „Izba” lub „my”.
 2. Izba działa w oparciu o Statut zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Jesteśmy wpisani do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem: 0000041760.
 3. Jeśli chcesz się z nami skontaktować w jakiejkolwiek sprawie związanej z ochroną swoich danych, napisz do nas na adres: Rynek 12 (44‑200 Rybnik) lub wyślij nam e‑mail: biuro@izbaph.rybnik.pl.

§ 2. Słownik

Jeżeli w treści Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to ma ono następujące znaczenie.

Media społecznościowe
Portale społecznościowe, w których prowadzimy komunikację: Facebook, Instagram.
Polityka
Dokument, który właśnie czytasz, czyli Polityka prywatności Izby.
Witryna internetowa
Witryna internetowa Izby pod adresem https://izbaph.rybnik.pl/.

§ 3. Bezpieczeństwo danych

 1. Wszystkie dane osobowe, które zbierzemy na twój temat, przetwarzamy jako administrator zgodnie z RODO, czyli rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz na stronie Dziennika Urzędowego UE.
 2. Stosujemy wymagane przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych.

§ 4. Twoje prawa

 1. W każdym przypadku, gdy przetwarzamy twoje dane:
  1. masz prawo dostępu do nich,
  2. możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. możesz żądać ich usunięcia, gdy pozwala na to RODO,
  4. masz prawo ograniczenia ich przetwarzania w granicach określonych przez RODO.
 2. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej.
 3. W przypadku przetwarzania danych przez niektórych dostawców rozwiązań teleinformatycznych, jak Meta czy Microsoft, nie mamy możliwości wyegzekwowania wskazanych wyżej praw.

§ 5. Prawo do sprzeciwu

Możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu w dwóch sytuacjach, mianowicie gdy przetwarzamy twoje dane osobowe:

 1. na potrzeby bezpośredniego promowania naszej działalności — takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać, on zawsze zostanie przez nas uwzględniony;
 2. na potrzeby naszych prawnie uzasadnionych interesów innych niż promowanie działalności — taki sprzeciw wymaga jednak uzasadnienia szczególną sytuacją, w jakiej się znajdujesz (zgłaszając sprzeciw, wskaż, dlaczego nie chcesz, byśmy przetwarzali twoje dane osobowe).

§ 6. Profilowanie

Niezależnie od tego, skąd mamy twoje dane i w jakim celu je przetwarzamy, nie będziesz podlegać decyzjom, które bazują wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na ciebie wpływają.

§ 7. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod adresem https://uodo.gov.pl/.

§ 8. Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. Jeśli masz pytania dotyczące Polityki, napisz do nas.
 2. Polityka znajduje się na stronie https://izbaph.rybnik.pl/about/privacy-policy.

Część 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych

Każdą ze ścieżek przetwarzania danych opisaliśmy według poniższego schematu.

 1. Zbierane dane: lista zbieranych danych osobowych lub mogących pośrednio identyfikować dany podmiot.
 2. Cele przetwarzania: lista działań Izby, które powodują konieczność zbierania i przetwarzania wymienionych danych.
 3. Podmioty trzecie: partnerzy, producenci i dostawcy rozwiązań i środków technicznych — podmioty, które mają lub mogą mieć dostęp do zbieranych danych i/lub procesów przetwarzania.
 4. Przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): tak lub nie — poza Obszarem przepisy RODO mogą być nieprzestrzegane.

§ 9. Obsługa połączeń internetowych przez serwery Izby

 1. Zbierane dane: stempel czasowy, adres IP, numer portu, metadane specyficzne dla rodzaju połączenia.
 2. Cele przetwarzania: diagnostyka, ochrona przed zagrożeniami.
 3. Podmioty trzecie: podmiot zajmujący się obsługą informatyczną Izby.
 4. Przekazywanie poza EOG: nie.

§ 10. Witryna internetowa

Witryna internetowa nie stanowi mechanizmu przetwarzania danych osobowych. Nie wykorzystujemy żadnych mechanizmów identyfikacji użytkowników za wyjątkiem osób upoważnionych do zarządzania treściami.

§ 11. Korespondencja za pomocą poczty elektronicznej

 1. Zbierane dane: wiadomość internetowa, w szczególności nazwa i adres nadawcy.
 2. Cele przetwarzania: udzielanie odpowiedzi na wiadomości, prowadzenie i rozwiązywanie spraw.
 3. Podmioty trzecie: Microsoft (jako dostawca systemu operacyjnego i klienta poczty elektronicznej) i partnerzy.
 4. Przekazywanie poza EOG: pod kontrolą podmiotów trzecich.

§ 12. Interakcja poprzez nasze konta w Mediach społecznościowych

 1. Zbierane dane: nazwa użytkownika, imię i nazwisko (jeśli te dane są widoczne w twoim profilu); twoje komentarze i reakcje na naszą treść oraz wszelkie inne informacje przekazywane nam tymi kanałami.
 2. Cele przetwarzania: interakcja z użytkownikami Mediów społecznościowych w ramach prowadzonych przez nas kanałów, w tym udzielanie odpowiedzi na prywatne wiadomości i prowadzenie z dyskusji w ramach komentarzy pod postami; promowanie naszych działań za pomocą postów i podobnych treści.
 3. Podmioty trzecie: Facebook Ireland Ltd.
 4. Przekazywanie poza (EOG): pod kontrolą podmiotów trzecich.