Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Władze Izby

Zarząd Izby

Andrzej Żylak — Prezes Zarządu

 • Piotr Chwołka — Wiceprezes Zarządu
 • Marek Brożyna — Wiceprezes Zarządu
 • Weronika Pawlicka­‑Jaworska — Wiceprezes Zarządu
 • Jerzy Siedlaczek — Wiceprezes Zarządu
 • Grzegorz Jankowski — Członek Zarządu
 • Czesław Lajdamik — Członek Zarządu
 • Adam Miczajka — Członek Zarządu
 • Grzegorz Piechaczek — Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

 • Małgorzata Skura — Przewodnicząca
 • Mirosława Barszcz — Członek Komisji
 • Tatiana Hajduczek — Członek Komisji
 • Janusz Karwot — Członek Komisji
 • Krzysztof Urbańczyk — Członek Komisji

Sąd koleżeński

 • Andrzej Sarzyński — Przewodniczący
 • Eugeniusz Dziwoki — Członek Sądu
 • Piotr Jurczyk — Członek Sądu
 • Janusz Kamiński — Członek Sądu
 • Anna Rudlicka­‑Wrzeciono — Członek Sądu