Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Walne Zgromadzenie Członków Izby — zaproszenie

Hotelu Przy Młynie (ul. Młyń­ska 17) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Izby Prze­mys­ło­wo­‑Han­dlo­wej Ryb­nic­kie­go Okręgu Przemysłowego. Początek obrad o godz. .

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm członkowskich naszej Izby do udziału w Zgromadzeniu. Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia :


Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.