Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Walne Zgromadzenie Członków Izby — fotorelacja

W dniu Hotelu Przy Młynie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Izby Prze­mys­ło­wo­‑Han­dlo­wej Ryb­nic­kie­go Okręgu Przemysłowego. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Galeria

IPHROP / Grzegorz Szymaszek