Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Centrum Onkologii Integracyjnej

Fundacja na rzecz Onkologii „Rakowi­‑Stop” została powołana w 2020 roku jako owoc współpracy dwudziestu trzech Fundatorów o wielkim sercu, w tym Członków Izby, oraz władz i personelu medycznego Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku.

W imieniu Fundacji i Edukatorium Juliusz zapraszamy na zajęcia wspierające dedykowane osobom w chorobie nowotworowej i ich bliskim. Warsztaty, zajęcia fakultatywne, spotkania i ćwiczenia odbywać się będą w siedzibie Edukatorium: ul. Klasztorna 11, 44‑200 Rybnik.

  • W każdy piątek o godz. 16:00 zapraszamy na wsparcie aktywizujące — jogę.

  • W każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 17:00 zapraszamy na zajęcia holistyczne wspierające pacjentów onkologicznych.

Opłata za wstęp wynosi 1  po okazaniu ulotki (PDF, 665 KiB) z pieczątką lekarza lub 25  dla pozostałych osób. Zapisy pod nr tel.: 32 432 74 83 oraz 32 432 74 89. Więcej informacji na juliusz.eu.

Ulotka (PDF, 665 KiB)

Kontakt z Fundacją

Fundacja na rzecz Onkologii „Rakowi­‑Stop” w Rybniku
(nr KRS: 0000832983)
ul. Energetyków 46, 44‑200 Rybnik
adres do korespondencji: ul. Rudzka 88, 44‑200 Rybnik