Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Walne Zgromadzenie Członków Izby — fotorelacja

W dniu Hotelu Przy Młynie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Izby Prze­mys­ło­wo­‑Han­dlo­wej Ryb­nic­kie­go Okręgu Przemysłowego. W trakcie spotkania zostały przyjęte sprawozdanie Zarządu z działalności Izby i sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej. Zostały przeprowadzone wybory Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Skład osobowy obecnej kadencji organów jest zamieszczony na stronie Władze Izby. Pan Marek Brożyna, wieloletni Wiceprezes Zarządu Izby, otrzymał tytuł Członka Honorowego Izby.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Galeria

IPHROP / Grzegorz Szymaszek