Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Sprzedaż na portalach internetowych a podatki

W dobie cyfryzacji coraz więcej osób decyduje się na sprzedaż swoich produktów lub usług za pośrednictwem platform internetowych. To wygodna i często bardziej opłacalna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Jednakże, jak każda forma zarobkowania, także i ta podlega określonym regulacjom podatkowym. Poniżej przedstawiamy, jakie obowiązki podatkowe ciążą na osobach fizycznych sprzedających na portalach internetowych.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie, gdy osoba fizyczna osiąga dochód ze sprzedaży. Dochód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Istnieją jednak różne scenariusze, które determinują sposób opodatkowania

Sprzedaż okazjonalna

Jeśli sprzedaż ma charakter okazjonalny i nie jest prowadzona w sposób ciągły oraz zorganizowany, dochód z niej może być zwolniony z opodatkowania, pod warunkiem że nie przekracza określonego progu.

Przykład: sprzedaż używanych rzeczy z domu, które były w posiadaniu przez co najmniej 6 miesięcy, nie podlega opodatkowaniu.

Działalność gospodarcza

Jeśli sprzedaż jest prowadzona regularnie i ma znamiona działalności gospodarczej (zorganizowana, ciągła, prowadzona w celu zarobkowym), sprzedawca musi zarejestrować działalność gospodarczą i odprowadzać podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub według stawki liniowej.

Przykład: prowadzenie sklepu internetowego z własnymi wyrobami lub zakupionymi w celu sprzedaży.

Jakie są formy opodatkowania?

Zasady ogólne

 • Opodatkowanie według skali podatkowej (12% i 32%).
 • Możliwość skorzystania z ulg podatkowych i odliczeń.
 • Konieczność prowadzenia ewidencji księgowej.

Podatek liniowy

 • Stała stawka podatkowa 19%.
 • Brak możliwości korzystania z niektórych ulg i odliczeń.
 • Preferowane dla osób osiągających wyższe dochody z działalności gospodarczej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • Prosta forma opodatkowania z różnymi stawkami podatkowymi zależnymi od rodzaju działalności.
 • Brak możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu.

Obowiązki ewidencyjne

Osoby fizyczne prowadzące sprzedaż na portalach internetowych muszą prowadzić odpowiednią ewidencję, w zależności od formy opodatkowania. Mogą to być:

 • Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR),
 • ewidencja przychodów (dla ryczałtu),
 • pełna księgowość (dla większych działalności).

Podsumowanie

Sprzedaż na portalach internetowych jest popularną formą zarabiania, jednak wiąże się z określonymi obowiązkami podatkowymi. Kluczowe jest rozróżnienie, czy działalność ma charakter okazjonalny, czy zorganizowany, co determinuje sposób opodatkowania. Osoby fizyczne powinny być świadome swoich obowiązków, aby uniknąć problemów z organami podatkowymi. W przypadku wątpliwości zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym, który pomoże dobrać najlepszą formę opodatkowania i zapewni zgodność z obowiązującymi przepisami.