Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Projekt HoReCa — dotacje na inwestycje

W imieniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku­‑Białej informujemy o powstaniu projektu HoReCa, którego celem jest wsparcie przedsięwzięć MŚP w sektorach HoReCa, turystyki lub kultury w zakresie unowocześnienia lub dywersyfikacji ich działalności. Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, opolskiego lub łódzkiego, które odnotowały spadek obrotów w latach 2020–2021.

Wsparcie udzielone będzie na realizację przedsięwzięć w celu wzmocnienia odporności przedsiębiorstwa na zmieniającą się sytuację rynkową, podniesienie zdolności adaptacji do zmian rynkowych i zapewnienie możliwości ich dalszego rozwoju. Wsparcie obejmie m.in.:

  • inwestycje w nowoczesną bazę usługową lub produkcyjną, wytworzenie nowych produktów lub usług, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, inwestycje związane z zieloną transformacją i ograniczanie wytwarzania odpadów,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • usługi rozwojowe na rzecz wspieranych przedsiębiorstw.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na wsparcie przedsięwzięć w naborze wynosi 210 699 905 . Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu; zachęcamy również do kontaktu z doradcą z firmy LCONSULTING: 577 403 444.