Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

„Śniadanie z remediacją” — spotkanie biznesowe 8 maja (fotorelacja)

Wraz z naszymi Partnerami, firmą RemeaStowarzyszeniem Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych (SIRTZ), serdecznie zapraszamy Prezesów, Dyrektorów i Właścicieli firm członkowskich na spotkanie biznesowe pt. „Śniadanie z remediacją”, które odbędzie się w środę godz. od do Hotelu Przy Młynie (ul. Młyńska 17). Prosimy o potwierdzenie przybycia do e‑mailem na adres biuro@izbaph.rybnik.pl.

W trakcie spotkania omówiona będzie problematyka zanieczyszczenia środowiska i sposobów jego oczyszczania — remediacji. Zostaną przedstawione etapy prowadzenia oceny zanieczyszczenia ziemi oraz pokazane metody badawcze, jakie należy dobrać na każdym etapie. Zostaną omówione metody remediacji, czyli technologie oczyszczania wód i gruntów wraz z omówieniem studium przypadku.

Program spotkania

  1. Powitanie uczestników — Andrzej Żylak, Prezes Zarządu Izby.
  2. Wprowadzenie do tematyki spotkania: czym jest remediacja, rekultywacja i rewitalizacja, ustalenie pilności działań remediacyjnych w aspekcie oceny ryzyka; omówienie najczęściej występujących zanieczyszczeń oraz ich wpływu na zdrowie i środowisko, a także uwarunkowań formalno­‑prawnych — przedstawicie SIRTZ.
  3. Omówienie potrzeby prawidłowego rozpoznania środowiska wodno­‑grunto­wego; co zrobić, gdy na terenie inwestycji wykryto zanieczyszczenia; zapoznanie uczestników ze sposobami prowadzenia oceny nieruchomości gruntowej pod kątem zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz zaprezentowanie przykładów najczęściej wykorzystywanych technologii remediacji — Piotr Surma, Dyrektor Oddziału Południe, Remea.
  4. Studium przypadku: remediacja stawu Kalina w Świętochłowicach — dr Emilia Stańkowska, Specjalista ds. Remediacji, Remea.
  5. Poczęstunek oraz rozmowy biznesowe.

Galeria

IPHROP / Grzegorz Szymaszek