Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Konsultacje w sprawie wdrożenia KSeF

Ministerstwo Finansów przedstawia harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e‑Faktur (KSeF). Konsultacje rozpoczną się w dniu . Odbędzie się 9 spotkań w formie hybrydowej. Można zgłaszać chęć udziału w spotkaniach wypełniając online formularz zgłoszeniowy.

Grupy konsultacyjne i terminy spotkań

Założeniem konsultacji jest uzyskanie opinii różnych grup przedsiębiorców, organizacji branżowych i innych podmiotów zainteresowanych KSeF. Ministerstwo Finansów proponuje 9 spotkań w następujących terminach.

Czas Temat Zagadnienia

 — 
Bezpieczeństwo i wydajność
 • Zabezpieczenie systemu.
 • Zgłaszanie faktur scamowych.
 • Wysyłanie i odbieranie paczek faktur; natężenie ruchu w poszczególnych dniach i godzinach.
 • Wsparcie techniczne.

 — 
Faktury konsumenckie, status nabywcy
 • Faktury wystawiane na rzecz konsumentów.
 • Możliwości identyfikacji faktur konsumenckich; mechanizmy dostępu do nich.
 • Włączenie faktur konsumenckich do KSeF.
 • Identyfikacja statusu nabywcy podatnik/konsument.

 — 
Identyfikator KSeF w płatnościach
 • Obowiązek podawania nr KSeF albo identyfikatora zbiorczego w tytule przelewu.
 • Odroczenie dla płatności MPP.
 • Tworzenie oraz pobieranie identyfikatora zbiorczego.

 — 
Spotkanie z branżą faktoringu
 • Dostęp do faktur przez faktorów.

 — 
Spotkanie z branżą dostawców mediów
 • Wystawianie faktur w KSeF, wypełnianie poszczególnych pozycji e‑faktury.

 — 
Spotkanie z branżą paliwową
 • Wystawianie faktur na stacjach paliw, możliwości przekazywania ich wizualizacji na prośbę klienta.

 — 
Spotkanie z Jednost­kami Samorządu Tery­torial­nego (JST)
 • Wystawianie faktur przez JST.
 • Zakres uprawnień w KSeF.
 • Szczegółowe elementy faktur wystawianych w KSeF.

 — 
Wdrożenie KSeF w etapach
 • Wprowadzenie obowiązku KSeF z uwzględnieniem ewentualnego różnicowania terminów wejścia w życie dla niektórych rozwiązań.

 — 
Wyjaśnienia, interpretacje, szkolenia
 • Oczekiwania przedsiębiorców w zakresie materiałów dotyczących KSeF.
 • Plany Ministerstwa dotyczące akcji szkoleniowej i informacyjnej oraz zasady uczestnictwa ekspertów Ministerstwa w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Zapisy na konsultacje

Spotkania konsultacyjne odbędą się w formie hybrydowej. Część uczestników zostanie zaproszona do siedziby Ministerstwa Finansów, pozostali będą brać udział w spotkaniu online. Aby zapisać się na spotkania konsultacyjne KSeF należy wypełnienić formularz zgłoszeniowy.

Liczba miejsc na spotkania stacjonarne jest ograniczona do 60 osób. O rodzaju uczestnictwa będzie decydować kolejność zgłoszeń. Zalecane jest zgłaszanie maksymalnie dwóch przedstawicieli danej organizacji, instytucji czy firmy na spotkania stacjonarne, pozwoli to na udział większej liczby podmiotów.

Więcej informacji

Na stronie pytań i odpowiedzi dotyczących KSeF została udostępniona sekcja z odpowiedziami na pytania dotyczące możliwych zmian w systemie. Będzie ona stopniowo uzupełniana o kwestie, które zostaną zgłoszone w trakcie spotkań konsultacyjnych.