Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Otwarcie Centrum Onkologii Integracyjnej

We współpracy z Edukatorium Juliusz oraz Fundacją na rzecz Onkologii „Rakowi­‑Stop” zapraszamy na otwarcie pierwszego w Polsce „Centrum Onkologii Integracyjnej”. Uroczystość odbędzie się w dniu w siedzibie Edukatorium: ul. Klasztorna 11, 44‑200 Rybnik.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia  — telefonicznie pod nr 32 43 27 483 lub pocztą elektroniczną pod adresem kontakt@juliusz.eu.

Centrum Onkologii Integracyjnej to miejsce, w którym:

  • wsparcie otrzymują chorzy w trakcie terapii onkologicznej, gdzie podkreśla się wagę integracji podstawowych metod leczenia nowotworów z działaniami minimalizującymi stres pacjenta,
  • choremu pomaga się przywracać wiarę we własne siły i mobilizować go do aktywnego współdziałania z wysiłkami lekarzy,
  • budowane jest zaufanie i dobre relacje lekarz­‑pacjent,
  • zalecana jest właściwa dieta i modyfikacja stylu życia,
  • podkreśla się znaczenie prehabilitacji w trakcie leczenia, a także rehabilitacji onkologicznej.