Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Bezpłatne doradztwo podatkowe dla Członków Izby (19 października)

Rozpoczynamy cykl indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa podatkowego, które poprowadzi Pani dr Barbara Głód. Pani Barbara jest doradcą podatkowym i doktorem nauk ekonomicznych Akademii Eko­no­micz­nej w Katowicach. Wiedzę i doświadczenie zdobyła w trakcie 25 lat pracy w administracji podatkowej, w tym jako długoletni menedżer organów podatkowych — Naczelnik Urzędu Skarbowego. Jest wieloletnim wykładowcą Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, prowadzi własne biuro podatkowe i jest członkiem naszej Izby.

Pierwsze konsultacje odbędą się w godz. od do . Spotkania są bezpłatne dla Członków Izby; udział jest możliwy po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr 32 42 21 168 (Biuro Izby). Zachęcamy do udziału i życzymy efektywnego rozwiązywania problemów podatkowych.