Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Możliwość pozyskania bardzo atrakcyjnej dotacji dla mikro, małych i średnich firm

W dniach 5–26 września odbędzie się nabór wniosków w ramach konkursu Mikroinwestycje w MŚP. Jest możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji na poziomie 50/60% inwestycji, w szczególności w środki trwałe.

Minimalna wartość dofinansowania (przyznanej dotacji) to 500 tys. , a maksymalna wartość całego projektu to 2 mln . O dotację mogą ubiegać się firmy z podregionów: katowickiego, bielskiego, tyskiego, rybnickiego, gliwickiego, bytomskiego oraz sosnowieckiego. Dotacja będzie w formie pomocy de minimis, więc należy pamiętać, że obowiązuje limit 200 tys. euro w ciągu trzech lat.

Z uwagi na to, że prawdopodobne jest bardzo duże zainteresowanie konkursem przedstawiamy poniżej listę najistotniejszych warunków, które gwarantują dodatkowe punkty na etapie oceny. Jeśli będą Państwo chcieli uzyskać dodatkowe informacje lub zweryfikować możliwość otrzymania dotacji przez firmę zapraszamy do kontaktu.

Istotne warunki związane z kryteriami punktowanymi (kolejność firmy na liście):

 • do 4 pkt: utworzenie miejsca pracy w wyniku realizacji projektu — 1/2 (lub więcej) etaty;
 • do 6 pkt: wdrożenie GOZ (Gospodarka Obiegu Zamkniętego) w zależności od stopnia wykorzystania;
 • pkt: zakup i wykorzystanie OZE;
 • pkt: planowane efekty są proporcjonalne do planowanych nakładów na inwestycję;
 • pkt: efektem projektu będą nowe produkty/usługi lub nowe rozwiązania technologiczne/organizacyjne w ramach zasadniczych procesów produkcyjno­‑usługowych;
 • pkt: prowadzenie działalności okołogórniczej i przebranżowienie się w skutek realizacji projektu;
 • pkt: podatek dochodowy odprowadzany w województwie śląskim;
 • pkt: miejsce realizacji inwestycji na terenie poprzemysłowym zgodnie z bazą OPI TPP.

Firma działa w branży okołogórniczej jeżeli:

 • dostarcza produkty oraz usługi dla sektora górniczego (w tym m.in. produkcja maszyn i urządzeń górniczych, dostawcy specjalistycznych materiałów, usługi napraw i konserwacji urządzeń górniczych, dostawa wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych) i usługi wspomagające górnictwo;
 • albo prowadzi działalność usługową lub handlową w bezpośredniej bliskości od aktywnie funkcjonujących na dzień złożenia wniosku kopalń i zakładów górniczych. Bezpośrednia bliskość oznacza zależność pomiędzy działalnością Wnioskodawcy a działalnością kopalni bądź zakładu górniczego ze względu na bezpośrednią bliskość — lokalizację. Bezpośrednia bliskość podlega ocenie przez oceniającego z uwzględnieniem lokalizacji kopalni bądź zakładu górniczego, profilu działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, a także jego konkurencji w ocenianej bliskiej odległości;
 • albo prowadzi działalność w sektorze metalowym bądź jest wytwórcą energii elektrycznej lub ciepła w oparciu o dostawy węgla.

Kontakt