Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Ostatnia szansa na rekompensaty dla firm dotkniętych Brexitem

W dniu 21 lipca Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna ogłosiła dodatkową możliwość otrzymania bezzwrotnych dotacji w ramach dwóch typów projektów związanych z negatywnymi skutkami Brexitu. Z programu mogą skorzystać zarówno firmy MŚP jak i duzi przedsiębiorcy. W obu typach projektów dotacja stanowi pomoc de minimis, więc trzeba pamiętać o dostępnym dla firmy limicie. Terminy są krótkie, więc decyzję trzeba podjąć jak najszybciej.

Czasu jest niewiele ale reguły konkursów są proste i łatwo oszacować szansę na otrzymanie dotacji. Jeśli firma prowadziła wymianę handlową z rynkiem UK przed 2020 rokiem i nie skorzystała jeszcze z tych dotacji, to warto zweryfikować możliwość jej otrzymania.

Brexit bez straty — do 11 sierpnia 2023 można składać wnioski o 100% dotację na udokumentowane, poniesione od stycznia 2020 roku koszty działań będących odpowiedzią na negatywne skutki Brexitu. Firmy MŚP otrzymają 100% dofinansowania do takich kosztów, duże firmy mogą liczyć na 85% dotacji.

Rekompensaty — do 31 lipca 2023 otrzymać rekompensaty stanowiące w 100% bezzwrotną dotację. Kwota rekompensaty dla firmy zależy od dwóch kryteriów finansowych związanych ze spadkiem obrotów spowodowanych brexitem. MŚP mogą otrzymać maksymalnie ok. 90 tys. euro, a firmy duże ok. 270 tys. euro.

Kontakt