Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informujemy o aktualizacji Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 do wersji 003. Zmiany obejmują m.in.:

  • opisy nowych działań,
  • informacje o wysokości alokacji ogółem dla poszczególnych działań,
  • kwoty z przyznanego regionowi budżetu państwa,
  • aktualizację listy wskaźników,
  • uzupełnienie zapisów dot. pomocy publicznej,
  • poprawki w tabelach finansowych,
  • doprecyzowanie opisów działań.

Aktualna wersja dokumentu obowiązuje od dnia 20 lipca i jest dostępna na stronie internetowej Urzędu.


Zachęcamy do śledzenia bieżących wiadomości dotyczących Funduszy Europejskich.