Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Zmiana w harmonogramie naboru wniosków dla działania FESL 01.02

W imieniu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie informujemy o zawieszeniu terminu planowanego naboru dla działania FESL 01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Zmiana wynika z Rozporządzenia Komisji (UE) 2023/1315 z dnia 23 czerwca 2023 r. Rozporządzenie wpływa na kryteria oceny projektów oraz warunki ujęte w pakiecie aplikacyjnym dla naborów organizowanych przez ŚCP. Zaplanowany nabór nie zostanie ogłoszony w terminie wskazanym w Harmonogramie naboru wniosków, tj. 29 sierpnia br. Nowe daty rozpoczęcia i zakończenia naboru zostaną wskazane w późniejszym terminie.

Więcej informacji na stronie internetowej ŚCP.