Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Wyniki naboru z działania FESL 13.01 Pomoc Techniczna FST

W imieniu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informujemy o wybraniu w dniu 14 czerwca br. projektów do dofinansowania w naborze niekonkurencyjnym FESL.13.01-IZ.01-001/23 dla działania FESL 13.01 Pomoc Techniczna FST. Dofinansowano 6 projektów na łączną kwotę ponad 48,8 mln zł.

Beneficjenci

  1. Województwo Śląskie — Departament Rozwoju i Transformacji Regionu
  2. Województwo Śląskie — Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  3. Województwo Śląskie — Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
  4. Województwo Śląskie — Departament Administracji i Logistyki
  5. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
  6. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach