Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Warsztaty eksportowe w Dąbrowie Górniczej 21 i 22 czerwca

Fundusz Górnośląski SA zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora MŚP z województwa śląskiego prowadzących lub planujących rozpocząć działalność eksportową. Warsztaty odbędą się w dniach br.godz. 9:45⁠ — 15:30 w Hotelu Pogoria Residence. Na każdy dzień należy się zarejestrować osobno. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty prowadzone będą przez Pana Sergiusza Kuczyńskiego⁠ — wykładowcę Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Ekspert ds. handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej. Współpracownik PARP, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ds. Internacjonalizacji MŚP. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracował m.in. w dziale eksportu Firmy Cukierniczej „Solidarność”, Intrall Polska, dziale logistyki firm Cormay, Makrochem. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Europejskiej Grupy Wermikulitowej. Aktualnie zaangażowany w realizację projektów szko­le­niowo­‑dorad­czych dotyczących handlu zagranicznego i logistyki. Posiada certyfikat Europejskiego Zrzeszenia Logistyków na poziomie European Senior Logistician. Członek Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów.

Tematy warsztatów: