Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Warsztaty eksportowe: umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym

Fundusz Górnośląski SA zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora MŚP z województwa śląskiego prowadzących lub planujących rozpocząć działalność eksportową. Warsztaty odbędą się w dniu Hotelu Przy Młynie. Podczas warsztatów omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

  • sposoby zawierania umów i ich specyfika w ujęciu zawierania umów zdalnie, przy użyciu pośrednika lub w kontakcie bezpośrednim,
  • akty prawne regulujące obrót międzynarodowy,
  • sposoby uzyskania informacji o kontrahencie,
  • zwyczaje i uzanse obowiązujące w handlu międzynarodowym.

Warsztaty prowadzone będą przez dr. Maksyma Ferentsa, eksperta z ponad 15­‑letnim doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu szkoleń, doradztwa, wykładów, seminariów, specjalizującego się w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego, jak również międzynarodowego prawa korporacyjnego oraz prawa kontraktów. Korzyści z udziału w warsztatach:

  • minimum 6 h zajęć dydaktycznych prowadzonych przez eksperta­‑praktyka,
  • komplet materiałów szkoleniowych,
  • konsultacje indywidualne,
  • zaświadczenie o udziale w spotkaniu.

Zapisy na Evenea. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji na stronie internetowej Organizatora.