Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Spotkanie na temat cyberbezpieczeństwa

We współpracy z Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym w Mikołowie zapraszamy na spotkanie pt. „Cyberbezpieczeństwo — realne zagrożenia napotykane przez przedsiębiorstwa i sposoby walki z nimi”. Poprowadzi je Pan Radosław Musielak, Dyrektor Departamentu Księ­go­wo­‑In­for­ma­tycz­ne­go MBS, nadzorujący i projektujący strategię oraz politykę bezpieczeństwa teleinformatycznego banku. W trakcie spotkania zostaną omówione następujące tematy:

  • rodzaje ataków wymierzonych w przedsiębiorstwa,
  • obszary przedsiębiorstw najbardziej podatne na ataki,
  • sposoby ochrony przedsiębiorstwa,
  • korzyści.

Spotkanie odbędzie się w dniu godz. w siedzibie Izby. Udział jest bezpłatny dla Członków Izby, decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o potwierdzenie przybycia do e‑mailem na adres biuro@izbaph.rybnik.pl.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu.


Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania.

Galeria

IPHROP / Grzegorz Szymaszek