Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Webinarium: zabezpieczenie przed wzrostem kosztów prowadzenia firmy

W imieniu kancelarii Porwisz i Partnerzy zapraszamy do udziału w webinarium pt. „Wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej — jakie klauzule umowne stosować, by zabezpieczyć się przed wzrostem kosztów prowadzenia firmy?” Wydarzenie odbędzie się w dniu godz.  — , a poprowadzi je Pani Paulina Tomiak oraz Pani Klaudia Góra.

Aktualnie sytuacja gospodarcza zarówno w Polsce, jak i na świecie, jest pod wieloma względami niepewna — co wpływa również na prowadzenie działalności przez przedsiębiorców. Wpływ na wzrost kosztów działalności gospodarczej może mieć w szczególności inflacja oraz ograniczona dostępność produktów i surowców, mogąca być konsekwencją, przykładowo, konfliktów zbrojnych lub blokad ekonomicznych. Podczas webinarium zostanie przedstawione, w jaki sposób, stosując odpowiednie klauzule umowne, przedsiębiorcy mogą zabezpieczyć się przed wzrostem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, minimalizując ryzyka związane z niepewnością w gospodarce. Agenda:

  • wynagrodzenie umowne w dobie inflacji — klauzule waloryzacyjne, wynagrodzenie ryczałtowe, ryzyko kursowe,
  • siła wyższa,
  • pandemia jako siła wyższa,
  • kodeksowa klauzula rebus sic stantibus a umowy,
  • kary umowne.

Radca prawny Paulina Tomiak specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie korporacyjnym. Na co dzień zawodowo zajmuje się bieżącą obsługą prawną spółek, głównie z branży FMCG.

Radca prawny Klaudia Góra specjalizuje się w prawie podatkowym i prawie gospodarczym. Na co dzień zawodowo zajmuje się bieżącym doradztwem w zakresie prawa podatkowego, planowania podatkowego i cen transferowych oraz obsługą prawną spółek, w szczególności z branży FMCG.

Webinarium odbędzie się na platformie Microsoft Teams. Identyfikator spotkania: 327 491 573 513; kod dostępu: tkYMgH.