Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Spotkanie: makroinwestycje w małej i średniej przedsiębiorczości

W imieniu Urzędu Miasta Rybnika oraz Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości zapraszamy na spotkanie dotyczące Funduszy Europejskich w ramach działania „10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji — Makroinwestycje w MŚP”. Na spotkaniu zostanie szczegółowo omówiony wniosek, kryteria wyboru projektów, katalog kosztów kwalifikowanych oraz zasady konkursu.

Spotkanie odbędzie się w dniu godz. w Urzędzie Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2). Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na stronie organizatora.