Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Oferta sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej Urzędu Miasta Rybnika

W imieniu Urzędu Miasta Rybnika informujemy o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej położonej przy ul. Pod Lasem w dzielnicy Zamysłów (geo:50.083,18.5028). Nieruchomość składa się z działek 3059/4 i 3048/4 o łącznej powierzchni 1529 . W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki te przeznaczone są pod działalność usługowo­‑produkcyjną, w ramach której dopuszcza się m.in.: biura, handel, usługi naprawcze, usługi pielęgnacyjne, produkcję drobną, składy i magazyny.

Nieruchomości są położone w sąsiedztwie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, zakładów produkcyjnych i usługowych, a także zabudowy mieszkaniowej. Oferowany do sprzedaży teren jest niezabudowany, a w jego sąsiedztwie zlokalizowane są niezbędne media (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa). Więcej informacji w ofercie inwestycyjnej.

Przetarg odbędzie się w , cena wywoławcza wynosi 82 000  netto (wadium w wysokości 16 400  należy wnieść do ). Nabywca zobowiązany będzie do zabudowy nieruchomości w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Istnieje możliwość uzyskania ulgi w podatku dochodowym CIT/PIT w przypadku realizacji inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy.