Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

XV edycja konkursu Innowator Śląska

Myślisz i działasz niestandardowo? Zgłoś swoje innowacyjne rozwiązanie do konkursu i zostań Innowatorem Śląska 2023!

To już piętnasta edycja konkursu organizowanego przez Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej w ramach projektu Enterprise Europe Network. Ideą wydarzenia jest promowanie i nagradzanie najbardziej innowacyjnych podmiotów z województwa śląskiego. Wyróżnione zostaną te firmy i instytucje badawczo­‑rozwojowe, które podejmują się nowatorskich zmian wprowadzając najnowocześniejsze technologie, nowe produkty czy usługi i osiągają dzięki temu sukcesy biznesowe lub naukowe.

W konkursie mogą uczestniczyć śląscy przedsiębiorcy i instytucje:

  • oferujące innowacyjne produkty, usługi czy nowoczesne rozwiązania technologiczne;
  • wykazujące się udokumentowaniem wprowadzenia na rynek zgłoszonego rozwiązania w okresie ostatnich trzech lat bądź gotowego do demonstracji (instytucje sektora badawczo­‑rozwojowego).

O tytuł Innowatora Śląska można ubiegać się w trzech kategoriach:

  • mikroprzedsiębiorstwo;
  • małe i średnie przedsiębiorstwo;
  • instytucja sektora badawczo­‑rozwojowego.

Nagrody

  • 30 000 zł — Nagroda Specjalna Prezesa Zarządu GAPR sp. z o.o.
  • 20 000 zł — Nagroda Specjalna Nagroda Gospodarcza Województwa Śląskiego inSilesia.
  • 20 000 zł — Nagroda Specjalna Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
  • 15 000 zł — Nagroda Specjalna Przewodniczącego Górnośląsko­‑Zagłębiowskiej Metropolii.
  • Nagroda Specjalna Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Dodatkowymi nagrodami są pakiet nagród rzeczowych oraz pakiet promocyjny o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym.

Rejestracja

Za udział w konkursie nie pobierane są żadne opłaty — inicjatywa realizowana jest w ramach projektu Enterprise Europe Network finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Single Market Programme, budżetu Państwa oraz środków własnych GAPR i zaangażowanych partnerów.

Termin składania wniosków upływa 10 maja 2023 r. Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, Regulaminu oraz Deklaracja Uczestnictwa dostępne są na stronie: https://innowatorslaska.pl/.