Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Warsztaty eksportowe w Katowicach

Zapraszamy na warsztaty eksportowe dla przedsiębiorców MŚP z województwa śląskiego. Uwaga: na każdy dzień warsztatów jest osobna rejestracja! Udział w warsztatach jest objęty pomocą de minimis. Zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP z województwa śląskiego, prowadzących lub planujących rozpocząć działalność eksportową. Szkolenia odbędą się w Centrum Internacjonalizacji przy Alei Roździeńskiego 188 w Katowicach.

Warsztaty eksportowe 20 marca: rynek skandynawski

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • przygotowanie strategii eksportowej na rynki skandynawskie
 • aspekty prawne i podatkowe prowadzenia działalności
 • skuteczne formy marketingu i promocji w Skandynawii

Warsztaty prowadzone będą przez Łukasza Żaka — prawnika, specjalizującego się w zagadnieniach związanych z internacjonalizacją przedsiębiorstw, w szczególności transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników, a także tematyce dotyczącej tworzenia skutecznych strategii eksportowych. Ponadto specjalizuje się w zagadnieniach związanych z problematyką zatrudniania cudzoziemców i prawem pracy. Stały współpracownik Kongsberg Maritime Poland na stanowisku Workers Mobility Legal and Tax Advisor, współpracownik w Jakubowski­‑Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. k., of counsel w Kancelarii Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy, ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw w Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, aktywny członek Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. Ekspert i doradca w licznych inicjatywach i projektach wspierających polskie przedsiębiorstwa w rozwoju krajowym i zagranicznym.

Korzyści z udziału w warsztatach

 • Minimum 6 godzin szkoleniowych prowadzonych przez eksperta­‑praktyka.
 • Komplet materiałów szkoleniowych.
 • Konsultacje indywidualne.
 • Zaświadczenie o udziale w spotkaniu.

Harmonogram zajęć

Czas Temat
09:45 — 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 — 11:30 I blok szkoleniowy
11:30 — 11:45 Przerwa kawowa
11:45 — 13:15 II blok szkoleniowy
13:15 — 13:30 Przerwa kawowa
13:30 — 15:00 III blok szkoleniowy
15:00 — 15:30 Sesja pytań i odpowiedzi. Podsumowanie warsztatów

Zakres warsztatów

 1. Przygotowanie strategii eksportowej na rynki skandynawskie (m.in. Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Islandia):
  • strategia eksportowa jako element strategii rozwoju firmy,
  • określanie potrzeb informacyjnych w budowaniu strategii eksportowej,
  • budowa strategii eksportowej wg Model Business Canvas,
  • certyfikacja i standaryzacja towarów w procesie działalności eksportowej.
 2. Formy prowadzenia działalności eksportowej na rynkach skandynawskich (m.in. Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Islandia):
  • transgraniczne świadczenie usług,
  • prowadzenie działalności gospodarczej w formie oddziału,
  • pozostałe formy prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach skandynawskich,
  • aspekty podatkowo­‑celne prowadzenia działalności eksportowej.
 3. Zawieranie umów w obrocie międzynarodowym.
 4. Formy dystrybucji i zabezpieczenia transakcji w procesie eksportowym.
Zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP z województwa śląskiego, prowadzących lub planujących rozpocząć działalność eksportową.

Warsztaty eksportowe 21 marca: marketing i pozycjonowanie na rynkach zagranicznych

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • wpływ strategii eksportowej na politykę marketingową firmy,
 • techniki i sposoby pozyskiwania partnerów zagranicznych, narzędzi marketingu i negocjacji w handlu zagranicznym, zasady współpracy,
 • wykorzystanie Internetu w działalności eksportowej — handel elektroniczny,
 • komunikacja marki z otoczeniem — analiza mocnych i słabych stron w oparciu o informacje z rynku.

Warsztaty prowadzone będą przez Michała Hamerę, który od wielu lat realizuje projekty szkoleniowe i doradcze związane z rozwojem eksportu i inwestycji za granicą. Od 2007 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie m.in. realizacji projektów unijnych, doradztwa finansowego, consultingu biznesowego. Doradca, Trener Biznesu, Akredytowany Coach ICF. Spędził ponad 2000 godzin na salach szkoleniowych szkoląc z tematów budowy marki, komunikacji, social media i innych, w tym na rynkach zagranicznych. W lutym 2019 ukończył studia MBA.

Korzyści z udziału w warsztatach

 • Minimum 6 godzin szkoleniowych prowadzonych przez eksperta­‑praktyka.
 • Komplet materiałów szkoleniowych.
 • Konsultacje indywidualne.
 • Zaświadczenie o udziale w spotkaniu.

Harmonogram zajęć

Czas Temat
09:45 — 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 — 11:30 I blok szkoleniowy
11:30 — 11:45 Przerwa kawowa
11:45 — 13:15 II blok szkoleniowy
13:15 — 13:30 Przerwa kawowa
13:30 — 15:00 III blok szkoleniowy
15:00 — 15:30 Sesja pytań i odpowiedzi. Podsumowanie warsztatów

Zakres warsztatów

 1. 12 pytań, które musisz sobie zadać zanim ruszyć na rynki zagraniczne.
 2. Czym jest strategia marketingowa i dlaczego musisz ją mieć.
 3. Jak budować markę firmy na rynkach zagranicznych?
 4. Business Model Canvas, czyli projektujemy ofertę na nowe rynki.
 5. Content marketing, czyli jak komunikować się z otoczeniem.
 6. Globalne trendy marketingowe.
 7. Content marketing, czyli co i jak komunikować.
 8. Dobór i wykorzystanie social media w marketingu.
 9. E‑commerce — czy zagraniczne rynki pokochały handel internetowy?