Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Badanie: intencje i potrzeby cyfryzacji w MŚP

Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Izba Rzemieślnicza w Rybniku oraz Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego zapraszają do udziału w badaniu aktualnych potrzeb wsparcia eksperckiego i finansowego w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w zakresie procesów cyfryzacji (informatyzacji). W ramach badania prosimy o wypełnienie formularza (Google Forms). Ankieta będzie dostępna do dnia

W przypadku podania danych kontaktowych, firmy i osoby biorące udział w badaniu będą mogły otrzymać dostęp do zbiorczych wyników i opracowanych narzędzi wspierających rozwój cyfryzacji w MŚP. W drugim etapie prac będą mogły otrzymać indywidualne wsparcie Punktu Porad dla Biznesu Politechniki Śląskiej w zakresie informatyzacji firmy. Będą miały również dostęp do ogólnego planu cyfryzacji firmy wraz z ewentualną pomocą w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.