Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Spotkanie na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku w dniach będzie prowadził nabór wniosków o sfinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). W związku z tym w dniu w sali 264 w budynku Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2) zostanie zorganizowane dla zainteresowanych tą tematyką pracodawców spotkanie informacyjno­‑doradcze. W trakcie spotkania zostaną przedstawione podstawowe informacje o celach i zasadach funkcjonowania KFS, priorytetach wydatkowania środków w 2023 r. oraz sposobie wypełniania i zasadach oceny wniosku. Będzie również możliwość indywidualnych konsultacji.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia wysyłając e‑mail na adres Grzegorz Gołąbek <ggolabek@rybnik.praca.gov.pl>, w treści wpisując nazwę firmy oraz osobę do kontaktu. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.