Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Zaproszenie do udziału w Badaniu Dojrzałości Innowacyjnej PFR

Polski Fundusz Rozwoju przygotował narzędzie, które pomaga w ocenie poziomu gotowości do cyfryzacji, transformacji energetycznej oraz rozwoju innowacji. Wcześniej badanie było dostępne tylko dla dużych firm. Obecnie po obserwacji potrzeb rynku PFR rozszerzył badanie również dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (firma powinna zatrudniać minimum 10 pracowników). Już teraz MŚP mogą skorzystać bezpłatnie z diagnostyki i doradztwa ekspertów PFR.

Za pomocą Badania Dojrzałości Innowacyjnej PFR przekazuje przedsiębiorstwom, w formie raportu, praktyczne wskazówki do rozwoju i budowania przewag konkurencyjnych. Badanie jest pierwszym punktem wsparcia PFR dla dużych firm i sektora MŚP, które w kolejnych krokach może zostać uzupełnione o doradztwo indywidualne, darmowy dostęp do kursów online oraz warsztaty tematyczne. Już teraz jesteśmy po pierwszych etapach przeprowadzenia badania wśród przedsiębiorstw, które spotkało się z wielkim zainteresowaniem. Pierwsze wyniki badania zostały przedstawione na blogu PFR.

Linki zewnętrzne