Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

12. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Face the Challenge. Biznes w obliczu wielkich wyzwań — to hasło największego wydarzenia w Europie skierowanego dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 12. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się w dniach 20–22 listopada 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach pod Patronatem Parlamentu Europejskiego.

Pierwsza edycja Europejskiego Kongresu MŚP odbyła się w 2011 roku. Tegoroczna edycja będzie skupiona wokół hasła „Face the Challenge”, które oddaje realia w jakich przedsiębiorcy muszą się odnaleźć. Na wydarzeniu będzie można posłuchać wystąpień key speakerów, wziąć udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych oraz zasięgnąć rady ekspertów w trakcie indywidualnych konsultacji. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą liczyć na międzynarodowe spotkania B2B z firmami z Chin i Europy.

Kongres to miejsce stworzone z myślą o przedsiębiorcach. Specjalnie dla nich wystąpią najlepsi praktycy, zostaną zorganizowane dyskusje i debaty z udziałem przedstawicieli Komisji i Parlamentu Europejskiego, najwyższych władz państwowych, ministerstw i agend rządowych. Nieprzerwanie od 2011 roku Kongres jest miejscem inspiracji, spotkań i networkingu.

Kongres tworzy przestrzeń, w której przedsiębiorcy znajdują wiedzę, umiejętności i inspiracje do rozwoju i stawienia czoła aktualnym wyzwaniom — mówi Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która jest organizatorem wydarzenia. Jedenaście ubiegłych edycji zgromadziło kilkadziesiąt tysięcy uczestników w tym przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych. W tym roku zaplanowano kilkadziesiąt wystąpień na scenie, sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotka z udziałem ekspertów z kraju i zagranicy.

Kongres będzie podzielony na osiem ścieżek tematycznych, w których zostaną poruszone największe obecnie problemy i wyzwania stojące przed przedsiębiorcami. Face the Challenge — główny temat skoncentruje się na problematyce: transformacji energetycznej i jej wyzwań, bezpieczeństwa łańcuchów dostaw, rosnących kosztów prowadzenia biznesu, niestabilnych warunków gospodarczych oraz przyszłości Polski w UE. Drugim trzonem będzie „Firma to ludzie” czyli aktualne wyzwania rynku pracy, edukacja, rozwój i przywództwo, problemy sukcesji, a także budowanie zespołów w warunkach pracy zdalnej i hybrydowej. Kolejny filar wydarzenia skupi się na prawie i podatkach — a konkretniej na: Polskim Ładzie i jego konsekwencjach, najważniejszych planowanych zmianach prawnych oraz wskazówkach jak się zabezpieczyć na trudne czasy konkretnymi zapisami w umowach.

To tylko trzy z ośmiu ścieżek tematycznych, na których skupią się eksperci Europejskiego Kongresu MŚP. Wszystkie znajdują się na stronie internetowej wydarzenia.

Organizatorem EKMŚP jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Jako kreator przemysłu spotkań i wydarzeń od ponad 32 lat wspiera regionalny biznes i pobudza jego rozwój — także wśród ludzi młodych, będących u progu swojej kariery zawodowej. Prowadzi działalność w zakresie doradztwa biznesowego i komunikacyjnego na rzecz swoich Firm Członkowskich oraz pomaga nawiązywać kontakty z partnerami w kraju i zagranicą. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki, uczciwości w działalności gospodarczej oraz ogólnie pojmowanej społecznej odpowiedzialności biznesu.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 20–22 listopada 2022, MCK Katowice. Bezpłatny udział — ekmsp.eu