Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Akademia Internacjonalizacji — rynek egipski

W imieniu Funduszu Górnośląskiego S.A. zapraszamy na bezpłatne szkolenie w ramach Akademii Internacjonalizacji, które odbędzie się w dniu w Hotelu Vienna House Easy, ul. Sokolska 24, Katowice.

Akademia Internacjonalizacji — ekspansja na rynek egipski, ma na celu przygotowanie przedsiębiorców z województwa śląskiego do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami w Egipcie. W trakcie spotkania omówione zostaną kwestie formalno­‑prawne prowadzenia działalności na rynku egipskim, aspekty różnic kulturowych oraz najskuteczniejsze metody marketingowe uwzględniające specyfikę rynku. Tym razem w ramach Akademii będziemy mieli przyjemność gościć przedstawicieli Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Kairze, którzy kompleksowo wprowadzą przedsiębiorców w aspekty rozwijania działalności eksportowej.

Szkolenie jest przeznaczone dla przedsiębiorców sektora MŚP z województwa śląskiego, którzy są zainteresowani działalnością eksportową na kierunku bliskowschodnim, w szczególności w Egipcie. Podczas szkolenia zostaną zorganizowane trzy bloki tematyczne:

  • różnice międzykulturowe,
  • marketing międzynarodowy,
  • rozpoczęcie działalności na rynku egipskim.

Rejestracja na wydarzenie jest możliwa na portalu Evenea.