Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Warsztaty „Projektanci Design Thinking”

W ramach Sieci Firm Przyszłości Polski Fundusz Rozwoju przygotował komercyjne warsztaty pt. „Projektanci Design Thinking. Kreatywny sprint w organizacji”. Metodyka design thinking odpowiada na obecne wyzwania organizacji. Odpowiednio wdrożona przynosi wiele korzyści dla firm na poziomie budowania przewag konkurencyjnych czy też pobudzania kultury organizacyjnej opartej o innowacyjność.

Dzięki udziałowi w warsztacie firmy:

  • opracują pierwszy prototyp nowego rozwiązania (np. produktu, usługi, procesu),
  • zdobędą kompetencje jak stosować metodykę DT w innych projektach firmowych,
  • pobudzą kreatywność w organizacji oraz kulturę innowacyjności.

Informacje o formatach warsztatów i link do zapisu zostały umieszczone na stronie PFR. Zachęcamy do udziału!