Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Program Re_Open UK

Program Re_Open UK to dofinansowanie dla przedsiębiorstw poszkodowanych w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Aktualne informacje o programie są dostępne na stronie internetowej reopen.biz.

Program jest odpowiedzią na negatywne skutki gospodarcze, jakie Brexit wywołał u przedsiębiorców działających na terytorium Polski. Wyjście Wielkiej Brytanii z szeregów państw członkowskich Unii Europejskiej oznacza fundamentalną zmianę dla całej wspólnoty, w tym również dla polskich firm. Podstawą przygotowania i realizacji Programu Re_Open UK jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia ustanawiające pobrexitową rezerwę dostosowawczą. Łączna kwota środków, które zostaną przeznaczone dla przedsiębiorców wynosi 116 597 576 euro. Za realizację Programu Re_Open UK odpowiedzialna jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., która pełni rolę Podmiotu Zarządzajacego.

W ramach programu istnieje możliwość sfinansowania wydatków poniesionych już od , natomiast ostateczny termin na zakończenie realizacji projektów to Dofinansowanie może otrzymać podmiot spełniający następujące warunki:

  • o statusie MŚP lub duży przedsiębiorca,
  • zarejestrowany i prowadzący działalność na terytorium RP,
  • którego działalność nie była zawieszona od 2018 lub 2019 roku do dnia złożenia wniosku,
  • prowadził wymianę towarów lub usług z UK w latach 2018 lub 2019,
  • odnotował spadek obrotów w handlu z UK po 2020 roku lub odnotował wzrost kosztów, które są bezpośrednim skutkiem Brexitu.

Typy projektów

  1. Nowe kierunki eksportu. Wsparcie dotyczy udziału w roli wystawcy w międzynarodowych imprezach targowych lub wystawienniczych oraz organizacji i udziału w misjach gospodarczych.
  2. Re_start inwestycyjny — dotyczy wsparcia o charakterze inwestycyjnym i skierowany jest dla przedsiębiorców, których funkcjonowanie na rynkach Zjednoczonego Królestwa zostało ograniczone lub utrudnione w wyniku brexit, przy czym wpływ Brexit musi mieć charakter wyłączny i bezpośredni względem zdiagnozowanych barier.
  3. Akcja adaptacja do zmian. Wsparcie otrzymają projekty, które mają na celu adaptację przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem, a także projekty, dzięki którym przedsiębiorcy uzyskają profesjonalne doradztwo związane z możliwościami rozwojowymi na nowych rynkach.
  4. Brexit bez straty. Pomoc dotyczy udokumentowanych, rzeczywiście poniesionych kosztów przez przedsiębiorcę, które są bezpośrednio i wyłącznie związane z Brexit i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

Do pobrania