Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Internacjonalizacja biznesu detalicznego — badanie

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej oraz w ramach realizacji międzynarodowego projektu Erasmus+: Start zachęcamy Państwa do udziału w badaniu, które pozwoli Izbie odpowiednio zaprojektować narzędzia szkoleniowe tak, aby mogły służyć głównej grupie docelowej: przedsiębiorcom z sektora detalicznego, którzy chcą rozpocząć internacjonalizację swojego biznesu. Ankieta jest dostępna w systemie AdminProject.

Badanie skierowane jest szczególnie do przedsiębiorców (MŚP) z sektora handlu, którzy mają już za sobą pierwsze doświadczenia w działaniach na arenie międzynarodowej.

Start ma na celu poprawę umiejętności internacjonalizacji MŚP w sektorze detalicznym w celu zachęcenia detalistów do rozwijania swojej działalności na rynkach międzynarodowych. Projekt będzie zapewniać doświadczonym sprzedawcom i młodzieży lub bezrobotnym zainteresowanym handlem detalicznym narzędzia do rozwoju kariery zawodowej, zdobywanie kompetencji w zakresie internacjonalizacji oraz zdobycie wiedzy wymaganej do opracowania strategii konkurencyjnej, wejście na rynek zagraniczny. Głównym celem projektu Start jest pomoc obecnym i przyszłym przedsiębiorcom z sektora detalicznego w opracowaniu międzynarodowej strategii dla swojego biznesu, dzięki odpowiedniemu szkoleniu. Celem jest pomyślne wdrożenie procesu internacjonalizacji z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii.

Celem badania wśród MŚP z sektora handlu detalicznego w całej Unii Europejskiej jest znalezienie ich realnych potrzeb: jakie umiejętności i postawy są niezbędne do pomyślnej internacjonalizacji biznesu detalicznego, a następnie stworzenie szkolenia które pozwali przedsiębiorcom z sektora handlu detalicznego rozwijać te kompetencje