Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Nowy inwestor w specjalnej strefie ekonomicznej

podpisany został akt notarialny sprzedaży nieruchomości położonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Rybniku. To efekt rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego.

Nowym inwestorem jest Extral Sp. z o.o. — firma zajmująca się produkcją profili aluminiowych i komponentów, której produkty dostarczane są klientom w całej Europie. Spółka Extral nabyła nieruchomości położone w specjalnej strefie ekonomicznej od Miasta oraz od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej o łącznej powierzchni ponad 6,5 ha — jest to największy teren inwestycyjny nabyty dotychczas przez inwestora w strefie ekonomicznej w Rybniku.

Przetarg odbył się w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., w wyniku zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Rybnik i KSSE. Akt notarialny został podpisany przez Prezesa Zarządu Extral Sp. z o.o., Prezydenta Miasta Rybnika Piotra Kuczerę, Wiceprezesa Zarządu KSSE Andrzeja Zabieglińskiego, a także przedstawicieli Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej.

Spółka Extral to solidna, intensywnie rozwijająca się firma, dlatego jestem zadowolony, że zdecydowała się skorzystać z oferty jaką przygotowaliśmy wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Dla Miasta to kolejny duży inwestor pozyskany w tym roku — mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Cena sprzedanych nieruchomości gminnych (nie wliczając nieruchomości RSP) wyniosła 3 081 150  brutto. Do budżetu Miasta będą wpływać m.in. dochody z tytułu podatku od nieruchomości, a także w przyszłości z udziału w podatku dochodowym CIT (ich wysokość będzie zależna od harmonogramu budowy zakładu produkcyjnego oraz ostatecznej skali prowadzonej działalności).

Zakład produkcyjny Extral powstanie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, przy ul. Ekonomicznej i Strefowej. Warto przypomnieć, że w strefie swoją działalność prowadzą już Eloros Sp. z o.o. (Grupa Messer), Doosan Babcock Energy Polska S.A., Zakład Produkcyjny Chemii Budowlanej PIOTROWICE Sp. z o.o., a w bezpośrednim sąsiedztwie strefy zlokalizowany jest m.in. Park Biznesu Ballyvesey.

Galeria

Prezydent Rybnika Piotr Kuczera i Wiceprezes Zarządu KSSE Andrzej Zabiegliński

Lucyna Tyl