Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

20 lat innowacji rybnickich wodociągów

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o innowacjach wdrożonych przez naszą firmę członkowską — Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku Sp. z o.o. Zachęcamy do przeczytania artykułu i do obejrzenia filmu.

Innowacyjność rybnickich wodociągów elementem strategicznego rozwoju technologii na przestrzeni ostatnich 20 lat

Działalność PWiK w Rybniku to przede wszystkim zaopatrywanie mieszkańców, instytucji i przedsiębiorstw w wodę oraz oczyszczanie ścieków.

„Sięgnij po orzeźwienie” w wodomacie

Wdrażane innowacyjne technologie przede wszystkim mają służyć mieszkańcom — z myślą o nich powstał wodomat uruchomiony do użytku w 2015 roku. Ten bezobsługowy sklepik z wodą jest dostępny dla rybniczan od wiosny do jesieni na ul. Skłodowskiej­‑Curie.

Urządzenie podłączone do sieci wodociągowej umożliwia skosztowanie rybnickiej kranówki wprost z pierwszego własnego ujęcia PWiK na ulicy Tęczowej.

Monitoring sieci

Sieć wodociągowa o długości blisko 1200 km wymaga inwestycji i remontów. Jednak nie tylko rybniccy wodociągowcy utrzymują sieć w ciągłej sprawności tak, aby mieszkańcy Rybnika, instytucje i przedsiębiorstwa miały zagwarantowany dostęp do nieprzerwanych dostaw wody o wysokiej jakości. Opracowany wspólnie z Politechniką Śląską w Gliwicach i wdrożony w Spółce Zintegrowany inteligentny system monitorowania i zarządzania eksploatacją sieci wodociągów na terenie działalności PWiK pozwala na monitorowanie online infrastruktury wodnej i daje możliwość:

  • aktywnej kontroli wycieków i minimalizowania strat wody (obecnie: 3,3% w skali roku 2021),
  • zarządzania ciśnieniem w sieci,
  • szybkiej naprawy oraz
  • trafnej kwalifikacji odcinków sieci celem modernizacji.

Dywersyfikacja dostaw wody

Kolejnym przykładem zaawansowanej technologii jest ultrafiltracja membranowa umożliwiająca przefiltrowanie 90 m3 wody na godzinę zastosowana w wybudowanej w 2018 roku Stacji Uzdatniania Wody w Rybniku­‑Boguszowicach na ulicy Rajskiej. Dzięki kolejnemu — obok studni na ulicy Tęczowej w centrum miasta — własnemu ujęciu wody na ulicy Rajskiej — Spółka wzmocniła bezpieczeństwo dostaw wody dla Miasta Rybnika.

Społecznie odpowiedzialni

Społeczna odpowiedzialność biznesu to element dbałości rybnickich wodociągów o środowisko naturalne — ochronę wodnych zasobów Ziemi zgodnie z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego.

Od lat rybnickie wodociągi edukują dzieci i dorosłych w toku kampanii informacyjnych i ekologicznych, dzięki którym można przekonać się zaletach picia wody kranowej. Rybniccy wodociągowcy zachęcają do picia kranówki w kampaniach „Jest kran — jest fun”, „Kranówka nie gryzie” oraz przez zabawę — gra mobilna „Wpław po skarb”. Nie można zapominać również o właściwym użytkowaniu sieci kanalizacyjnej — ścieżka edukacyjna na rybnickiej oczyszczalni, e‑lekcje dla uczniów rybnickich podstawówek oraz kolejne konkursy o tematyce ekologicznej mają na celu wzrost świadomości ekologicznej rybniczan, co jest szczególnie ważne w kontekście zmian klimatycznych i pogłębiania się suszy hydrologicznej.