Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Forum Biznes­‑Nauka. Nano­‑inspiracje w branży budowlano­‑architektonicznej

W imieniu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach — lidera konsorcjum Regionalnego Specjalistycznego Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów — mamy przyjemność zaprosić na wydarzenie pt. „Forum Biznes­‑Nauka. Nano­‑inspiracje w branży budowlano­‑architektonicznej”.

Celem organizacji Forum jest inicjowanie współpracy jednostek badawczo­‑naukowych z przedsiębiorcami w obszarze nanotechnologii i nanomateriałów oraz popularyzacja wiedzy na temat implementacji nanotechnologii w branży budo­wlano­‑archi­tekto­nicz­nej. Prezentowane treści będą miały charakter praktyczny i zorientowany na praktyczne wykorzystanie nanotechnologii.

Forum odbędzie się w godz. w auli P/0/05 Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A). Rejestracja na spotkanie trwa do . Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o rejestrację za pomocą formularza. Więcej informacji można znaleźć na stronie Uniwersytetu.

Serdecznie zapraszamy w szczególności przedsiębiorców z różnych branż i sektorów gospodarki, studentów, pracowników naukowych.

Agenda

CzasTemat
 —  Rejestracja
 —  Przywitanie i wprowadzenie (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 —  Wykorzystanie nanomateriałów fotokatalitycznych w oczyszczaniu powietrza i powierzchni — perspektywy zastosowania w obszarze budownictwa i wyposażenia wnętrz (Firma SajTom Light Future)
 —  Powłoki o własnościach przeciwdrobnoustrojowych przeznaczone na elementy infrastruktury (Instytut Metali Nieżelaznych Sieć Badawcza Łukasiewicz)
 —  Zastosowanie nanocząstek w wyrobach lakierowych (Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Sieć Badawcza Łukasiewicz)
 —  Zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej w analizie sensorów odkształcenia konstrukcji (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN)
 —  Nanomateriały katalitycznie — możliwości wykorzystania w syntezie organicznej oraz ochronie środowiska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 —  Praktyczne zastosowania nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej (NanoStal Sp.o.o.)
 —  Wpływ wybranych nanocząstek na właściwości wyrobów lakierowych
 —  Oferta Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN­‑Lab (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 —  Przerwa na lunch
 —  Finansowanie innowacyjnych projektów (Śląski Klaster Nano)
 —  Podsumowanie spotkania